Begivenheder

Kinesisk Nytår

Foreningen fejrer i år det kinesiske nytår med en nytårs middag. Familie og venner er meget velkomne. Snak med din instruktør for tilmelding.

Lørdag den 16. februar

Peter Bangs Vej 39, kl. 17.30.


Introduktionsaften

I forbindelse med at et nyt begynderhold starter afholder vi et introduktionsarrangement. Det ligger på samme sted og tidspunkt hvor der er planlagt begynderhold. Tilmelding til begynderholdene kan foretages til introduktionsaftenen. Vi afholder også en månedlig introduktionstime, som ikke er i forbindelse med et begynderhold.

Alle interesserede er velkomne.

Se siden Begynderhold for information om steder og tider.